SEKRETESSPOLICY FÖR KUBAN SPEGLAR

1. INTRODUKTION För att använda vår hemsida, https://kubanspeglar.se, skapa ett köp, interagera med Kuban Speglar om en produkt, eller presentera en kollega om en produkt, vänligen kontakta oss, organisationsnummer: 9610270259 Mekanikervägen 13, Kuban Speglar, 146 33 Tullinge. (”Kuban Speglar” ”vår” eller ”vår”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vi är ansvariga för behandlingen av våra personuppgifter och vi säkerställer att dina personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med relevanta dataskyddsstandarder, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”) och dataskyddslagen. . . från Sverige

Förslaget till denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar våra personliga och juridiska uppgifter.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller kommunikation med våra individuella rättigheter enligt beskrivningen nedan, vänligen kontakta var och en av följande:

Kuban Speglar adress: 

Mekanikervägen 13, Kuban Speglar, 146 33 Tullinge

Mejl: ledspeglar@kuban.se

Telefonnumer: 0760395765

2 KATEGORIER AV PERSONALPRISER

2.1 Kunder
Huvudprocesser och kategorier inkluderar vanliga uppgifter om personalen i vårt pediatriska system, nummer som nummer, adress och kontaktdatum (elektronisk och telefonkorrespondens), köphistorik, användaridentifikation och betalningsinformation gjord av ett annat företag.

På liknande sätt kommunicerar vi vårt korrespondenskonto och med våra kommunikatörer via vår hemsida, t ex i en relation med en kvinna och/eller andra former av daglig korrespondens, t.ex.

Slutligen kommer vi att lämna ut information om vårt deltagande i evenemang som hålls i vårt showroom och information erhållen i samband med kundnöjdhetsförfrågningar.

I allmänhet avslöjar eller behandlar vi inte känsliga personuppgifter, inklusive brottslig information. I vissa fall, utan fördomar, behandlar vi vår information vid behov i samband med rapportering av olagliga handlingar i betalningsordern, samt kreditkortsbedrägerier.

2.2 Besökare och användare av
webbplats Utöver ovanstående, när vi behandlar information om kunder, behandlar vi även vanliga kategorier av personuppgifter och besöker vår webbplats för att göra ett köp.

I dessa fall behandlar vi de personuppgifter som kan anges i en relation med reservation av en videorådgivare hos en av våra anställda, bestämmer de. Kontaktuppgifter (e-post och telefon), nummer, plats/land och tillgänglighet samt när du ska prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Slutligen behandlar vi de personuppgifter vi får när vi besöker cookies när du besöker vår webbplats enligt beskrivning i vår cookiepolicy. I denna mening hämtar KUBAN SPEGLAR information om ditt onlinebeteende, såsom din IP-katalog, information om operativsystemet på din dator, mobila enhet, webbläsare och onlineaktiviteter på webbplatsen, samtidigt som den accepterar användningen av cookies. av webbplatsen

Vi behandlar inte specifika kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) om webbplatsbesökare.

3. BEHANDLINGENS EGENDOM
3.1 Kunder
Personlig information används för en mängd olika tillämpningar, inklusive betalningssätt och all information som kan vara relaterad till en av våra produkter och andra förfrågningar som vi kan få från dig. .

Vi använder också vår personliga information för att identifiera bedrägerier och förbättra våra tjänster. Dessutom används din personliga information för att förbättra din upplevelse på vår webbplats genom mer personligt produktinnehåll.

Slutligen använder vi våra personuppgifter för information och analys, till exempel i relation till vår interna analys av vad vi engagerar oss på vår webbplats, resultatet av vår marknadsföring och hur vi reagerar på det.

3.2 Besökare och användare av webbplats Personuppgifter, precis som webbplatsbesökare, behandlas för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och med insikter och analyser bestämmer de. så att vi kan komma åt den och att delar av vår hemsida är användbara och möter besökare på vår hemsida.

Dessutom skickar företaget även ut vårt nyhetsbrev, om du är ett företag, så får du se en rådgivande video med en av våra anställda.

Slutligen föreslår vi våra personuppgifter för att generera potentiella kunder och marknadsföringsåtgärder.

4. LASTBAS JURISDIKTION
4.1 Kunder Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för det avtal som ingås, det beslutas. i samband med köp och leverans av din fastighet, se artikel 6 (1) (b) i GDPR.

Dessutom behandlar vi våra personuppgifter i enlighet med de legitima intressen som vi eftersträvar och som inte anses vara sårbara för dina intressen.

Rättigheter eller grundläggande rättigheter, se artikel 6.1 (f) GDPR. Berättigade intressen inkluderar följande:

Garantiregistrering, betalning, fakturering, bokföring, kundtjänst och korrekt assistans samt skriftlig kommunikation till
underhålla och förbättra relationer med kunderna. Dokumenthändelser, korrespondens m.m. i händelse av en specifik tvist mellan Kuban Speglar
och ge dig en bättre webbplatsupplevelse att skicka och hantera nyhetsbrev som marknadsför våra produkter
och tjänster, inklusive våra legitima intressen av att informera anställda, inklusive att analysera effektiviteten av webbplatsen och dess marknadsföringsaktiviteter.
Dessutom är det i vissa fall nödvändigt att behandla våra personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, se artikel 6 (1) (c) i GDPR, för att följa tillämpliga bokföringsregler.

Slutligen kan vår behandling av personuppgifter, i vissa fall, baseras på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6 (1) (a) i GDPR), när det gäller aktiviteter relaterade till profilering som beskrivs i artikel 22.1 ). )). ). ) och (4) i GDPR.

4.2 Besökare och användare av vår webbplats Behandlingen av dina personuppgifter baseras huvudsakligen på berättigade intressen som kvarstår och inte anses vara intressen hos
grundläggande rättigheter, se artikel 6 (1) (f) GDPR. Berättigade intressen inkluderar följande:

Upprätta relationer med kunder för att kommunicera med dig Ge dig information om våra produkter Förse dig med en bästa webbplatsupplevelse för att marknadsföra våra produkter och tjänster, inklusive våra legitima intressen och för att marknadsföra våra marknadsföringsinsatser som är nödvändiga för att säkerställa att vi får den information som krävs för att ingå ett avtal Artikel 6 (1) (b) GDPR, sid. att begära en videokonsultation från våra anställda.

5. ANVÄNDNING AV PROFILER OCH AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE FÖR KOMMERSIELLT BOENDE Profilering är handlingen att använda dina personuppgifter för att bedöma personligheten hos
kundrelaterad personal.

Vi fattar inte viktiga beslut för dig som registrerad enbart i den automatiserade beslutsprocessen, inklusive profilering. Utan att tveka kommer vi att använda profilering med marknadsföringsverktyg. [givit ditt samtycke i förväg].

6. DISTRIBUTÖRER AV PERSONUPPGIFTER När vi
lämpligt kan vi dela eller överföra personuppgifter till våra koncernföretag, dotterbolag, leverantörer, handelsföretag och andra företag, såsom marknadsföringsföretag eller företag.

Vissa mottagare behandlar personuppgifter på vårt nummer, säger de. som personuppgiftsbiträden. Av denna anledning är det bara du som får behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får därför behandla dina personuppgifter för dina egna ändamål.

Där vi överför vår personliga information till en tredje part som kan komma att använda din personliga information för sina slutgiltiga förslag, kommer överföringen endast att ske om det krävs för att följa tillämplig lag och med ditt förhandsgodkännande. Ditt samtycke.

I vissa fall kan KUBAN SPEGLAR överföra elektroniska nummer och digitaliserade telefonnummer (det betyder att din data är krypterad och kan läsas och din data finns på Google och Facebook). Den är här för att guida dig om marknadsföring av Facebook och andra webbplatser som du vill. I vissa fall kombinerar Facebook och Google dessa flöden med andra flöden för att förutsäga dina konsumtionsmönster. Det betyder att informationen vi delar med dem kan användas för att leverera annonser och/eller text på Internet. Detta kallas retargeting. Överföringen kommer att omfattas av komplementet till artikel 6 (1) i dataskyddsförordningen. 1 timme). ”

7. ÖVERFÖRING AV PERSONALAVGIFTER TILL EN PASSAGERARE (EU/EES-BLOMMA)
I vissa situationer kan personaluppgifter överföras till en EU/EES-kollega, till exempel till en sjuksköterska, handledare för SOFAC-leverantören. Vi försäkrar dig om att vår överföring följer tillämplig lagstiftning om dataskydd. Observera att all EU/EES-personal har sina personaldatum.

Säkerställa en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att förmedla ingåendet av EU:s avtalsklausuler.

Om vi får en kopia av säkerhetsbestämmelserna som tillhandahålls för överföringen kommer vi att kontakta våra användare med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

8. REKOMMENDATION AV PERSONUPPGIFTER I
I allmänhet kommer vi inte att avslöja dina personuppgifter i mer än 12 månader efter att de har återställts, såvida det inte är nödvändigt för att försvara ett rättsligt anspråk. I detta fall raderas dina personuppgifter när du ingår avtalet om att en juridisk uppfattning inte kan fastställas eller att du har gjort en tvist under kursen.

Dessutom kommer KUBAN SPEGLAR att avslöja.

De personuppgifter som är nödvändiga för redovisningsändamål under åren sedan redovisningsmaterialet granskades, i enlighet med de särskilda reglerna för redovisningsmaterial från det danska redovisningsrådet. Om personuppgifterna ingår i redovisningsmaterialet mot annan (utländsk) lagstiftning kommer personuppgifterna att behandlas under den tid som denna lagstiftning kräver.

9. DINA RÄTTIGHETER
Vi implementerar organisatoriska verktyg och tekniker för att skydda våra personuppgifter och garantera dina rättigheter som registrerade.

KUBAN SPEGLAR har använt alla nödvändiga och lämpliga medel för att skydda dina personuppgifter och garantera dina rättigheter som registrerad.

Som registrerad användare har du flera rättigheter. Ange att restriktioner kan tillämpas för att respektera t.ex. Om du har frågor om dina rättigheter som registrerad användare använder du ovanstående kontaktuppgifter.

Enligt GDPR har du följande rättigheter:

Rätt till åtkomst: Du har även tillgång till de personuppgifter som KUBAN SPEGLAR erbjuder dig. KUBAN SPEGLAR kommer att tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som tillhandahålls via det fria och elektroniska formuläret och begäran kommer att skickas i det vanliga elektroniska formatet.
Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig, inklusive ofullständig personlig information.
Raderingsrätt (rätten att bli glömd): Under vissa omständigheter har du rätt att radera, vilket innebär att vi måste radera personuppgifter i de fall en begäran utfärdas.
Rätt till begränsning: Under vissa omständigheter är det rätten att begränsa vår behandling av de personuppgifter som vi tillhandahåller.
Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina data införlivade i en struktur, för gemensamt bruk och lecanica lecanica. Om processen är baserad på ditt avtal eller processen genomförs på ett automatiserat sätt, har du rätt att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder för KUBAN SPEGLAR.
Rätt till invändning: vid fastställandet av beslut har du rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter av conciergen.
Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke måste du när som helst återkalla ditt samtycke. Manifesta påverkade inte vår behandling av personuppgifter före återkallelsen av ditt samtycke. Dessutom kan vi i vissa fall fortsätta att behandla våra personuppgifter av andra juridiska skäl.

För mer information om dina rättigheter, vänligen kontakta Datainspektionen för Sverige.

10. FRÅGOR OCH FÖRSTÄRKNING
Dessutom skulle vi vilja lämna in en av dessa prioriteringar till Privacy Protection Authority just nu. Kontrollera kontaktinformationen för att fortsätta.

11 ÄNDRINGAR I DETT

SEKRETESSPOLICY Denna integritetspolicy uppdateras regelbundet och kommer att vara föremål för ändringar och tillämplig praxis, så vi rekommenderar att den uppdateras regelbundet.

12 VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en textfil som skickas ifrån webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (sessioncookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). En cookie kallas pa svenska, för kaka.

VARFÖR ANVÄNDER KUBAN.SE KAKOR?

Vi vill veta hur många som besöker vår webbplas och vad våra besökare är interesserade av så att vi kan tillhandahålla innehåll som är relevant och interessant.

VILKA KAKOR ANVÄNDER KUBAN.SE?

Vi använder både sessionkakor och bestående kakor. Sessionskakor sparas bara under besöket och tas bort när du stänger din webbläsare. bestående kakor lagras på din enhet under en längre tid eller tills du själv tar bort dem.

SAMTYCKE

Genom att du har din dator inställd på att tillåta sk. Kakor och använder Kuban.se samtycker du till Kuban användning av dessa kakor som de beskrivs i information ovan. 

Vil de inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av dessa. Se webbläsarebs hjäpsidor för mer information

 Senaste uppdatering av denna integritetspolicy: 2023-11-27

Updating…
  • Inga produkter i varukorgen.
Vill du ha 5% rabatt?
Vi skickar en rabattkupong till din e-post
    Skicka
    Jag håller med term and condition